Benen voorwerpen.

Benen, ivoren voorwerpen.
Maar ook hertshoorn of 
walrustand is mogelijk.
lepeltjes, borsteltjes,
luizenkam, dominosteen. 
Literatuur hierover: 
Opgraving in Amsterdam, 
Schans op de grens, 
Het benen tijdperk.

vorige druk op de foto.