Benen voorwerpen.

Benen, ivoren voorwerpen 
maar ook hertshoorn 
of walrustand is mogelijk.
Werpkoten 3x, twee mesheften,
en een glis (voorloper
van de schaats). 
Literatuur hierover: 
Opgraving in Amsterdam, 
Schans op de grens, 
Het benen tijdperk.

vorige druk op de foto.