vorige
Pagina devotiepenning.


Devotiepenning 1.
Locatie Den Haag Prinsegracht 77.
Gevonden tijdens het bouwrijp maken van de grond.
Datering: 17e eeuw.
Afmeting: 20 mm.
Materiaal: lood-tin.
Literatuur: Brabandsche & Vlaamsche gildepenningen,presentie,kerk en armloodjes van de XVe tot de XVIII eeuw
 van L.Minard-van Hoorebeke staat de hanger afgebeeld op blz.198.
De beschrijving is als volgt;
Leuven , penning van het wezenhuis; de voorzijde verbeeldt de boodschap aan de maagd maria, de moeder van den aanstaanden zaligmaker der menschen bevindt zich in haar slaapvertrek en ligt geknield voor hare bidbank.Achter haar zit een gevleugelde engel die met opgeheven handen haar de verblijdende boodschap brengt dat zij moeder zal worden van den zoon Gods.Tot bevestiging zijner woorden zweeft de H.Geest onder de gedaante eener duif boven haar hoofd.
Omringd met een gepareld randje

De achterzijde voert een schild in twee delen gescheiden;rechts beladen met het heilig hart met twee voeten er onder en twee handen erboven en links een miskelk met hostie. Het schild vastgehouden door twee weeskinderen. Op den achtergrond het lijdenskruis met het boord en de letters inri. Rechts van het kruis de sponsstok waarmede men de dorst laafde van den zaligmaker en links de speer waarmede men hem doodstak.Omrand gelijk de voorzijde.Minard geeft geen datering,zelf denken wij aan de periode 1600-1650.Een belangrijk verschil;de getekende penning van Minard vertoont twee weeskinderen.Op onze exemplaren lijken het eerder engelen(vleugels),de "vleugels" kunnen ook een cape zijn.Gezien de verschillende vondstlocaties denken we aan een meer algemene devotiepenning.Op de "vleugeltjes"na is de afbeelding exact gelijk.Met dank aan Bruno Janson voor de determinatie.