vorige
Pagina gaspenning.

Penning 1.

Locatie Schiedam ís-Gravelandsekade ter hoogte van het spoorviaduct.
Gevonden in de afgegraven grond tijdens de aanleg van een hoofdwaterleiding.
Gaspenning.
Datum: 1920.
Literatuur: Munt almanak,
blz 158, afb 1.