vorige

Pagina vorm.Vorm.
Een koek of puddingvorm, 
wie het weet mag het zeggen. 
Locatie de Schie ter hoogte van de Delftweg 113. 
Gevonden tijdens reparatie werkzaamheden 
aan de beschoeiing. 
Datering: 19e eeuw.
Afmeting: 80 mm hoog en 65 mm breed.
Materiaal: aardewerk.
Literatuur: Verzamelen gaat vanzelf,
blz 50, afb onbk.