Veel afbeeldingen en een beschrijving van
het eenvoudige gebruiks aardewerk,
256 bladzijden.

vorige druk op afbeelding.