In het handboek kostuum accessoires is te zien
hoe de kleding, het schoeisel en de bijbehorende 
accessoires
er in vroeger jaren uit zag.
vanaf de middeleeuwen tot heden..
250 bladzijden.


vorige druk op afbeelding.