Het boek om penninkjes, duiten 
en oorden te determineren,

134 bladzijden.


vorige druk op afbeelding.