Beschrijving van gebruiks en siervoorwerpen uit de verdronken
plaatsen in de Oosterschelde,
de vondsten zijn van voor 1530,
82 bladzijden.

vorige druk op afbeelding.