Ook dit boek Verborgen steden, net zoals het boek
 "Verleden land" beschrijft opgravingen 
(met alles wat daar bij komt kijken) 
van (in dit boek) 19 steden in Nederland,
 (van Limburg tot in het hoge noorden).
Daarnaast zijn er zeer veel  prachtige
(metaal)vondsten te zien.
Over de vondsten maar ook van de vindplaats, 
vanaf de prehistorie tot en met de 17e eeuw, 
zijn van ieder apart allerlei wetenswaardigheden te lezen.
200 bladzijden.

vorige druk op afbeelding.