Insignes.

Hiernaast zijn afgebeeld, vijf insignes 
vijf speldjes en een hanger. 
Het gebruik, de datering en een 
beschrijving van al dit moois is 
te bewonderen in o.a: 
Heilig en Profaan 1 en 2 
H.J.E van Beuningen
A.M Koldeweij
D.Kicken.

vorige druk op de foto.