Knoopjes.

Literatuur hierover: 
Schans op de grens,
Opgravingen in Amsterdam,
Coinhunter magazine,
Detector magazine.

vorige druk op de foto.