Kranen-tappen.

Diverse kranen en een tap. 
Literatuur hierover: 
Opgraving in Amsterdam, 
The coinhunter magazine, 
Schatten uit de Schelde, 
Schans op de grens, 
Detector magazine.

vorige druk op de foto.