Messen 1.

Een datering en meer informatie 
over deze messen is te vinden 
o.a in de volgende literatuur: 
Opgraving in Amsterdam, 
Schans op de grens, 
The coinhunter magazine, 
Detector magazine.

vorige druk op de foto.