Mineraalwaterkruik.

Mineraalwater kruiken
19e 20e eeuw. 
Literatuur hierover: 
Opgraving in Amsterdam, 
Schans op de grens, 
Verzamelen gaat vanzelf.

vorige druk op de foto.