Pijpjes.

De hier getoonde kleipijpjes worden 
beschreven o.a in: 
De Nederlandse kleipijp, door D.H. Duco.

vorige druk op de foto.