Tin.

Te zien zijn,
Lepeltjes,
Emmertje,
kookpotje, 
brandewijnkommetje. 
Literatuur hierover: 
Opgraving in Amsterdam, 
Tin door de eeuwen heen,
Keur van tin,
Tin en tinnegieters in Nederland, 
Schatten uit de Schelde, 
Schans op de grens.

vorige druk op de foto.