Zoekstek: sloop aanbouw van de panden 
Boekhorststraat 95-101 
t.b.v nieuwbouw aldaar.
10-05-2002.


Terug naar de miniaturen, druk op de foto

De vondsten: 
Een muntgewicht, een aantal gladde pijpenkopjes,
ook hier weer de ronde loden kogels, twee tinnen lepels 18e eeuw, helaas zwaar aangetast. De beschrijving van het muntgewicht, zie vondsten AtotZ.