Watergebeuren.

Hiernaast staan afgebeeld
v.b.n.b een bootshaak en afhouder,
links een puthaak en daarnaast een afhouder. 
Daaronder een dreg en een schaats.
Het materiaal van de zes voorwerpen is ijzer. 
Literatuur hierover: Opgraving in Amsterdam, 
Schans op de grens, 
The Coinhunter Magazine 
en de Detectoramateur.

vorige druk op de foto.